پایگاه اطلاع رسانی جهان ساخت وساز

جهان ساخت وساز : صفحه نخست » همایش » لیست همایش ها » همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور

همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور

 

همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور

محورهای همایش:

• نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه

• شناسایی فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف

• کارآفرینی و صنعت توریسم

• فضای کسب و کار کشور برای کارآفرینی

• بانکها و موسسات مالی و حمایت از فضای کارآفرینی کشور

• نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کشور

• نظام مالی شرکتهای دانش بنیان

• کاستی ها و قابلیت های کارآفرینی در کشور

• نقش تسهیل کنندگی یا مانع تراشی قوانین مربوط به کارآفرینی در کشور

• نقش مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در توسعه فرهنگ کارآفرینی

و کلیه موضوعات آزاد در حوزه کارآفرینی

25 تا 26 ارديبهشت ماه 1392

Untitled-2