پایگاه اطلاع رسانی جهان ساخت وساز

جهان ساخت وساز : صفحه نخست » همایش » لیست همایش ها » دومین همایش ملي معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر)

دومین همایش ملي معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر)

 

دومین همایش ملي معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر)

محورهای همایش:

• جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر

• معماری و شهرسازی اسلامی و روح زمان

• امکان تحقق پذیری معماری اسلامی در دنیای معاصر

• واقع گرایی و آرمان گرایی در معماری و شهرسازی اسلامی

• نقد و تحلیل نظریه پردازان، پژوهشگران و معماران معاصر ملی و بین المللی در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی

• نقد نظریه های معماری و شهرسازی اسلامی

• روشهای نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسلامی

08 تا 09 آبان ماه 1392

Untitled-2